Instituten en medewerkers

 

Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding

Geert ten Dam - Projectleider

Anne Bert Dijkstra - Projectleider

Anke Munniksma - Nationaal onderzoeks-coördinator

 

Universiteit van Amsterdam, afdeling Sociologie

Herman van de Werfhorst - Projectleider

 

Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam

Guuske Ledoux - Projectleider

Yolande Emmelot - Veldwerk coördinator

Pjotr Koopman - Steekproef coördinator

Ineke van der Veen - Data manager

Dorothé Elshof - Logistiek coördinator

 

Elion - Dataverzameling en -verwerking

 

 

Andere betrokken organisaties

 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Financiering

 

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Financiering

 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Internationaal onderzoek instituut ICCS

 

productie en onderhoud: Elion.nl