In het voorjaar van 2016 vond het ICCS-onderzoek plaats. 124 scholen hebben aan het onderzoek deelgenomen.

 

Scholen die geselecteerd waren voor het onderzoek ontvingen in september 2015 een aanbevelingsbrief en een informatiebrief over het onderzoek. De aanbevelingsbrief kwam van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap en de VO-raad. Daarnaast gaf de informatiebrief van de Universiteit van Amsterdam meer inzicht in de studie.

 

In het najaar van 2015 had het ICCS-onderzoeksteam contact met de scholen over het plannen van het onderzoek. Scholen prikten een datum waarop de vragenlijsten kunnen worden afgenomen. Daarnaast leverden scholen klassenlijsten en een lijst met alle docenten die les gaven in het tweede leerjaar. Op basis hiervan werd door het ICCS consortium per school één klas en circa 15 docenten voor het ICCS-onderzoek geselecteerd.

 

Tussen 1 februari en 15 april 2016 werden vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, docenten en afdelings-/ schoolleiders. Het afnemen van de leerling-vragenlijsten gebeurde klassikaal onder leiding van een getrainde testleider.

 

productie en onderhoud: Elion.nl