In de afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de burgerschapscompetenties van jongeren en de bijdrage die scholen daaraan kunnen leveren. De Nederlandse onderwijsinspectie constateerde in de afgelopen jaren meerdere malen dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneerde en de resultaten van recent nationaal en internationaal onderzoek onderstrepen die bevinding.

 

In veel landen hebben scholen expliciet als taak om leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij. In Nederland zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Hoe scholen invulling geven aan burgerschapsonderwijs verschilt per school. Ondanks de toenemende aandacht voor burgerschapsonderwijs, is de kennis van de bijdrage van de school en kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs nog beperkt.

 

In het ICCS-onderzoek staan de volgende drie vragen centraal:

Deze ronde hebben 24 landen in Europa, Aziƫ, en Zuid-Amerika meegedaan aan het ICCS-onderzoek. Hierdoor is het mogelijk om landen met elkaar te vergelijken. Nederland nam in 2009 ook deel aan het ICCS-onderzoek waardoor we ook een beeld kunnen krijgen van veranderingen over tijd.

 

Zie voor meer informatie: De internationale ICCS website

 

productie en onderhoud: Elion.nl